геодезия, 3D наземно лазерно сканиране, GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou - GNSS, геодезически измервания, кадастър, регулация, трасиране

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Очертаване на обработваеми земеделски земи

Приложение на глобалните навигационни спътникови системи:

GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou както и прецизните геодезически измервания в земеделието

Купуваме веднага обработваеми земеделски земи - независимо от наличие на сключен аренден договор.

Нашите бъдещи и настоящи клиенти могат да се възползват от новите, по-високи цени при изкупуване на обработваеми земеделски земи за Община Опан.

Можете също да посетите офиса на "ГЕО ЗЕМЯ" ООД в гр. Стара Загора - City Center Stara Zagora (CCSZ) ул."Княз Александър Батенберг"28А, IV-ти офисен етаж, офис N 30.

Фирмата извършва прецизни геодезически GPS измервания - чрез навигационните спътникови системи: GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou. "ГЕО ЗЕМЯ" ООД предлага геодезическо заснемане за очертаване на обработваеми земеделски земи за получаване на субсидии.

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД изготвя цифрови модели - *.shp файлове и съответните *.zip за вход в системата ИСАК при извършване на очертаване на земеделски земи.

Copyright ©2024 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.